Gyvenantiems užsienyje

Europos Sąjungos piliečiai, nesvarbu, kur jie gyvena, turi teisę rinktis, kurioje ES šalyje gydytis, ir gauti išlaidų kompensaciją.
Ši teisė dabar įtvirtinta Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvoje (2011/24/ES), kuri 2013 m. spalio 25 d. įsigaliojo visoje Europos Sąjungoje.
Šia direktyva nustatomos taisyklės, pagal kurias pacientas gali vykti į kitą ES ar EEB (Europos ekonominė bendrija) šalį, pasinaudoti saugiomis bei aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis (tame tarpe odontologijos) ir gauti išlaidų kompensaciją iš nacionalinės sveikatos draudimo sistemos

Tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje, turi teisę gauti odontologines paslaugas Lietuvoje. Gydymo išlaidas kompensuos ta šalis, kurioje pacientas reziduoja (šiuo metu gyvena ir dirba).
Norintiems pateikti prašymus dėl komepensacijos, padedame parengti visus reikalingus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad norint pasinaudoti teise susigrąžinti pinigus už odontologinį gydymą, pacientas turi atitikti tam tikrus kriterijus, kuriuos kiekviena ES šalis nustato individuliai. Nacionalinės sveikatos priežiūros tarnybos kiekvieną atvejį nagrinėja individualiai. Klinika neatsako už jų priimamus sprendimus ir jų nekvestionuoja.

Pastaba: medicinos dokumentų parengimas ir vertimas į užsienio kalbas į gydymo kainą neįskaičiuotas.